Tábor Vedoucí Foto Historie Kontakt
| O celotáborové hře 2023 |
2018 - Japonsko videa
Zatím poslední z mistrů, jež přislíbili svou účast, je slečna Natsumi. Slečna Natsumi vede skromnou jídelnu ve vesničce Tsurui, avšak z celé říše se sjíždí znalci a neváhají obětovat dlouhou cestu, jen aby ochutnali její věhlasné sushi. Právě díky své profesi pak Natsumi měla možnost naučit se hráti Go a vytříbit své znalosti utkáním s mnoha různými hráči z celé řady míst. I proto je její styl velmi přizpůsobivý, což ji činí nebezpečným soupeřem.

Jedním z posledních mistrů, které má tato osoba tu čest Vám představit, je sám náš pán, nejváženější šogun, Hideyoshi-sama. Náš pán je velikým hráčem Go a jedním z nejuznávanějších mistrů této hry v dějinách říše. To, že si s vítězem našeho turnaje zahraje partii, je jednou z největších možných poct a tato osoba si této příležitosti nesmírně váží.
Zejména pro své nevídané lékařské schopnosti a ochotu pomáhat si Mistr Jarní Potůček získala oblibu mnoha. A přesto, že starodávnému umění origami se věnuje celá řada umělců, jen málokdo z nich by mohl tvrdit, že se Jarnímu Potůčku může rovnat. Než se přihlásila do turnaje, nebylo o Jarním Potůčku, přes její oblíbenost, nějakou dobu příliš slyšet. O to více mě těší, že se s touto významnou osobností budu moci setkat tváří v&nbsptvář.
Aoši-san je dalším z mistrů, kteří se probojovali až na turnaj. Této osobě není o jeho minulosti mnoho známo a Aoši sám je muž nemnoha slov. Není však nejmenších pochyb o tom, že na turnaji je zaslouženě. Na desce vyniká nečekanými, vychytralými tahy a často i zdánlivě špatnou pozici dokáže obrátit ve svůj prospěch. Nejpozoruhodnější však je, že Aoši-san ovládá mnoho technik záhadného umění ninjutsu, které je obvykle drženo v naprosté tajnosti a předáváno jen v nejužším kruhu zasvěcených. Podaří-li se nám ho přesvědčit aby nám pár technik poodhalil, mohlo by to být nanejvýš poučné.
Mistr Dýně je velmi vážená osobnost provincie Kadó. Poustevník většinu roku sídlící vysoko v horách, který je živ jenom z darů rýže, jež mu nosí lidé, co k němu chodí pro radu. Mistr dýně je jedním z posledních znalců dnes již téměř zapomenutého umění boje s naginatou a zcela legendární hráč Go. Vyniká trpělivostí a z jeho tahů je cítit veliká zkušenost. Bude nanejvýš poučné s ním vypít šálek čaje.
Mistr Černý Vichr je muž divokého charakteru. Jeden z nejproslulejších bojovníků beze zbraně v říši. O jeho neuvěřitelných dobrodružstvích se vyprávějí legendy. Mezi nejznámější patří povídání o tom, jak úplně sám a zcela nahý noc a den obléhal blíže nejmenovanou pevnost. Ať už je to pravda nebo ne, není pochyb o tom, že bude na turnaji silným protivníkem. I na desce volí vždy silné, agresivní tahy, oproti pomalé vytříbenosti a tato osoba bude velmi poctěna, dostane-li příležitost se s tímto mistrem utkat.
Ani na okamžik jsem nepřestal doufat, že mistr Železná Yu se také zúčastní turnaje. Železná Yu svého času sloužila jako rádce místního pána Daimyo a vysloužila si pověst nekompromisní, ale spravedlivé ženy. Přes svůj malý vzrůst se u všech, co ji znají, těší velkému respektu a je jednou z našich nejváženějších znalců tradičního divadelního umění.
Mistr Tao Kan je v naši provincii méně známý hráč. Muž, o jehož hbitosti s mečem se vyprávěly legendy, který ale na dlouhou dobu, jako by zmizel z říše. Jeho návrat byl stejně nečekaný, jako lehkost s kterou porazil řadu známých, silných hráčů, a mně je velikou ctí ho uvítat na turnaji.
Mistr Mandloňový květ poctí náš turnaj svou účastí. Kromě ladnosti svých tahů na desce je nejvíce známa odvážnými křivkami jejích znaků na papíře.